Samospráva

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)

Komisia prerokúva a dáva stanovisko najmä k:
 
 • rozpočtu mesta za príslušný rok a k jeho úprave,
 • plneniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a k jej úpravám,
 • štvrťročným a ročným správam o výsledku hospodárenia mesta a ním riadených organizácií (TSM,MsKS),
 • záverečnému účtu mesta,
 • všeobecne záväzným nariadeniam mesta týkajúce sa daňových a finančných oblastí (daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky),
 • správe o výsledkoch inventarizácie investičného majetku mesta a organizácií riadených mestom (TSM,MsKS),
 •  rezervnému fondu mesta, k jeho tvorbe a použitiu
 • správe o vyberaní daní z nehnuteľnosti,
 • správe o vyberaní miestnych poplatkov podľa zákona NR SR o miestnych poplatkoch,
 • vývoju pohľadávok mesta a ním riadených oranizácií (TSM,MsKS),
 • VZN nariadeniam taýkajúich sa hospodárenia s majetkom mesta,
 • prevodom nehnuteľností (kúpa, predaj)
 
Komisia dáva podnety týkajúce sa finančného hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta.
 
Ďalej prerokúva :
 
 • spoluprácu s podnikateľmi a v rámci toho sa zaoberá budovaním kontaktov : komisia -podnikatelia, podnikatelia - primátor mesta,
 • monitorovanie stavu a úrovne a úrovne podnikateľsdkých a obchodných činností v meste 
 • navrhovanie skvalitnenia, rozloženia,usmerňovania a podpory obchodno-podnikateľských činností v meste,
 • návrhy a podnety na prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí primátora v oblasti činnosti komisie,
 • informačný servis o stave aktuálnych právnych noriem v oblasti činnosti komisie,
 • informačný servis o stave aktuálnych právnych noriem v oblasti činnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Viera Nemšáková
Mgr. Peter Bača
Ing. Miroslav Trúsik
Ing. Mária Horňáková
Ing. František Mašlonka
JUDr.,LL.M. Vladimír Fraňo
Mgr. Jaroslav Košťál
Štefan Rehák
JUDr. Filip Vavrinčík
Ing. Marián Topolčány
Ing. Eva Ružičková
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   10.2.2021
 •   14.4.2021
 •     9.6.2021
 •   25.8.2021
 • 13.10.2021
 • 24.11.2021


   
 

 

 

Dokumenty

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)
Názov Dátum
Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 21.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 - 208.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.6. 2021 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 10.06.2021 Pozvánka na zasadnuie komisie KFSM - 16.6.2021 - 104.58 kB
Zápisnica č.2-2021-KFSM - 28.04.2021 05.05.2021 Zápisnica č.2-2021-KFSM - 28.04.2021 - 173.84 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 28.4. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ v budove Mestskej polície, Ul. Palkovičova 4 21.04.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 28.4.2021 - 110.44 kB
Zápisnica č.1-2021-KFSM - 18.-24.02.2021 12.03.2021 Zápisnica č.1-2021-KFSM - 18.-24.02.2021 - 242.78 kB
Zápisnica č.6-2020-KFSM - 25.11.2020 03.12.2020 Zápisnica č.6-2020-KFSM - 25.11.2020 - 244.79 kB
Zápisnica č.5-2020-KFSM - 14.10.2020 16.10.2020 Zápisnica č.5-2020-KFSM - 14.10.2020 - 187.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 14.10. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 08.10.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 14.10.2020 - 105.13 kB
Zápisnica č.4-2020-KFSM - 19.08.2020 25.08.2020 Zápisnica č.4-2020-KFSM - 19.08.2020 - 196.58 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 19.08.2020 17.08.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 19.08.2020 - 107.13 kB