Samospráva

Sieť škôl a školských zariadení na území mesta

P.č.

Názov

Telefón

Kontaktné údaje

 

 

 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1.

Základná škola, Tematínska ul. 2092

032 740 65 11

E-mail: michal.hnat@zstematinska.sk

Riaditeľ školy

 

Web: www.zstematinskanmnv.edupage.org  

PaedDr. Michal Hnát

 

 

2.

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855

 

E-mail: zsnalnmnv@gmail.com

Riaditeľ školy

032 746 1814

Web: www.trojka.edupage.org

Mgr. Želmíra Haláková

 

 

3.

Základná škola, Odborárska ul. 1374

032 2853 720

E-mail: zsodborarska@zs4nmnv.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zs4nmnv.edupage.org

PaedDr. Jaroslav Jeřábek

 

4.

Základná umelecká škola J. Kréna, Štúrova ul. 590 032 7484 183

E-mail: zusjkrena@zoznam.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zusjkrena.edupage.sk

Peter Rýdzi

 

5.

Centrum voľného času, Štúrova ul. 590

032 771 2420

E-mail: cvc@cvcnovemesto.sk

Riaditeľ školy

Web: www.cvcnovemesto.sk

Zuzana Šupatíková

 

6.

6. Materská škola, Poľovnícka ul. 2039/12

032 748 4482

E-mail: ms@materskaskolanmnv.sk
Web: www.materskaskolanmnv.edupage.org

Riaditeľ školy

PaedDr. Dana Chmelová

Elokované pracoviská:

MŠ Poľovnícka

MŠ Hurbanova

MŠ Kollára

MŠ Dibrovova

MŠ Hollého

MŠ Odborárska

MŠ Hviezdoslavova

 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

1.

Gymnázium M.R.Štefánika Športová ul. č. 41

032 7704 710

E-mail: info@gymnm.sk

Riaditeľ školy

032 7704 711

Web: www.gymnm.sk

Mgr. Ján Pavlíček

 

 

2.

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11

032 7465 456
032 7465 111

E-mail: zsps@spsnmnv.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zspsnmnv.edupage.org 

Mgr. Milan Lipták

 

3.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská ul. 80

032 771 2094

E-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk

Riaditeľ školy

032 771 2212

Web: www.prvasosnmnv.sk

Ing. Oľga Ilenčíková

 

 

 

 

 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín

1.

Bilingválne slovensko-španielske
gymnázium, Športová ul. 41

0940 628 128

E-mail: sekretariat@bilgymnmv.sk

Riaditeľ školy

Web: www.bilgymnmv.edupage.org

RNDr. Jana Habová

 

2.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Športová ul. 40

032 771 4507

0911 486 988

E-mail: cpppapnmnv@gmail.com
Web: www.cpapnmv.sk

Riaditeľ školy

Mgr. Jana Klbíková

3.

Spojená škola (Špeciálna základná škola), Ul. J. Kollára 6

032 771 2743

E-mail: szsnmnv@gmail.com

Riaditeľ školy

Web: www.spojenaskola-nmnv.edupage.org

Mgr. Ľubica Havranová

 

 

 

 

 

Neštátne školy

1.

Spojená škola sv. Jozefa , Klčové č. 87

 


032 771 2492
0911 956 268

 

E-mail: ssjozefnm@gmail.com 

Web: www.zsjozefnm.edu.sk

Riaditeľ školy

Mgr. Eva Kviatková

2. 

Little Stars - súkromná  materská škôlka, Hviezdoslavova 35

Riaditeľ školy

Ing. Martina Hujíková

0908 583 803

E-mail: nm.littlestars@gmail.com

Web: www.littlestars.sk

Nastavenia cookies