Samospráva

Sieť škôl a školských zariadení na území mesta

P.č.

Názov

Telefón

Kontaktné údaje

 

 

 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1.

Základná škola, Tematínska ul. 2092

032 740 65 11

E-mail:  zstematinska@mail.icss.sk

Riaditeľ školy

032 740 65 12

Web: www.zstematinskanmnv.edupage.org  

PaedDr. Michal Hnát

 

 

2.

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855

032 771 2336

E-mail: zsnalnmnv@gmail.com

Riaditeľ školy

032 746 1812

Web: www.zsnalnmv.edu.sk 

Mgr. Želmíra Haláková

 

 

3.

Základná škola, Odborárska ul. 1374

032 771 5417
032 2853 720

E-mail: zsodborarska@zs4nmnv.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zs4nmnv.edu.sk  

PaedDr. Jaroslav Jeřábek

 

4.

Základná umelecká škola J. Kréna, Štúrova ul. 590

 032 7484 181
 032 7484 182
 032 7484 183

E-mail: zusjkrena@zoznam.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zusjkrena.edupage.sk

Peter Rýdzi

 

5.

Centrum voľného času, Štúrova ul. 590

032 771 2420

E-mail: cvc@cvcnovemesto.sk

Riaditeľ školy

Web: www.cvcnovemesto.sk

PhDr. Jana Heveryová

 

6.

6. Materská škola, Poľovnícka ul. 2039/12

032 748 4482

E-mail: ms@materskaskolanmnv.sk
Web: www.materskaskolanmnv.sk

Riaditeľ školy

PaedDr. Dana Chmelová

 

 

Elokované pracoviská Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/ 12

 

zást. riad. pre MŠ – Poľovnícka ul.

032 748 4485

 

 

Riaditeľ školy

 

Mgr. Dana Kiovská

 

zást. riad. pre elok. prac. Hurbanova ul.

032 771 2531

 

 

Riaditeľ školy

 

Beáta Pavlíková

 

zást. riad. pre elok. prac. Kollárova ul.

032 771 3923

 

 

Riaditeľ školy

 

Jarmila Markechová

 

zást. riad. pre elok. prac. Hviezdoslavova ul.

032 771 5184

 

 

Riaditeľ školy

 

Zuzana Ondrášová

 

zást. riad. pre elok. prac. Hollého ul.

032 771 5332

 

 

Riaditeľ školy

 

Janka Malíčková

 

zást. riad. pre elok. prac. Dibrovova ul.

032 771 5489

 

 

Riaditeľ školy

 

Anna Kabelíková

 

zást. riad. pre elok. prac. Ul. J. Kollára 4

032 7430 293

 

 

Riaditeľ školy

 

Mgr. Lenka Chytrová

 

zást. riad. pre elok. prac. Odborárska ul.

032 2853 724

 

 

Riaditeľ školy

 

Erika Kubicová

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

1.

Gymnázium M.R.Štefánika Športová ul. č. 41

032 7704 710

E-mail: info@gymnm.sk

Riaditeľ školy

032 7704 711

Web: www.gmrsnm.edu.sk

Mgr. Mária Vitásková

 

 

2.

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11

032 771 4281
032 7465 111

E-mail: zsps@spsnmnv.sk

Riaditeľ školy

Web: www.zspsnmnv.edupage.org 

Mgr. Peter Rebro

 

3.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská ul. 80

032 771 2094

E-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk

Riaditeľ školy

032 771 2212

Web: www.prvasosnmnv.sk

Ing. Ján Hargaš, PhD.

 

 

 

 

 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín

1.

Bilingválne slovensko-španielske
gymnázium, Športová ul. 41

032 771 1023

E-mail: bilgym@bilgymnmv.edu.sk

Riaditeľ školy

Web: www.bilgymnmv.edupage.org

RNDr. Jana Habová

 

2.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Športová ul. 40

032 771 4507

E-mail: pppnmv@stonline.sk
Web: www.cpppapnmv.sk

Riaditeľ školy

Mgr. Jana Klbíková

3.

Spojená škola (Špeciálna základná škola), Ul. J. Kollára 6

032 771 2743

E-mail: szsnmnv@gmail.com

Riaditeľ školy

Web: www.spojenaskola-nmnv-edupage.org

Mgr. Ľubica Havranová

 

 

 

 

 

Neštátne školy

1.

Spojená škola sv. Jozefa , Klčové č. 87

základná škola
032 771 2492

gymnázium
 032 771 2596

E-mail: zssvjnmnv@centrum.sk
Web: www.zsjozefnm.edu.sk

E-mail: ssjozefnm@gmail.com
E-mail: gymsvjnm@centrum.sk
Web: www.zsjozefnm.edu.sk

Riaditeľ školy

Mgr. Eva Litváková

Nastavenia cookies