Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva 2010-2014

Zriaďuje ich MsZ ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Zloženie a úlohy komisií určuje MsZ. MsZ v Novom Meste nad Váhom má v súčasnosti 9 komisií.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Topolčány Marián
Ing. Peter Košnár
Ing. Miroslav Trúsik
MUDr. Marián Mora
Bc. Terézia Migašová
Mgr. Juliana Sumková
Mgr., Ing. Ivan Šteiner
Ing. Mária Horňáková
Viera Nemšáková
Ing. Miroslav Zehetner
MUDr. Miroslav Dostál
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 05.03.2014
 • 04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) - 15 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Doc.,MUDr. Ján Bielik, CSc.
Ing. Marián Topolčány
Ing. Dušan Macúch
Tibor Hlobeň
Ing. Jozef Varta
Ing. Zuzana Vavrová
Ing. Jaroslav Mrázik
Ing. Miroslav Zehetner
Ing. Ján Kahan
Ing. Pavol Bublavý
MUDr. Ján Pavlovič
Ing. arch. Ján Krchnavý
Ing. arch. Miloslav Varga
Ing. arch. Karol Petrovský
Ing. Pavol Ferianec
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 04.03.2014
 • 01.04.2014
 • 06.05.2014
 • 03.06.2014
 • 02.09.2014
 • 07.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Koreň Alexander
RNDr. Eva Jurčová
Ing. Zuzana Paučinová
Jozef Bubeník
Ing. Andrej Abrahám
Ing. Ľubomír Šimo
Ing. Jozef Bolebruch
Štefan Hlinka
Ing. Miroslav Oravec
Ing. Miroslav Čavič
RNDr. Milan Lobík
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 23.01.2014
 • 06.02.2014
 • 13.03.2014
 • 03.04.2014
 • 07.05.2014
 • 12.06.2014
 • 04.09.2014
 • 02.10.2014
 

 

 

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
MUDr. Dušan Ulahel
Ing. Viera Vienerová
Helena Pastieriková
MUDr. Zuzana Mastráková
Mgr. Tatiana Skovajsová
MUDr. Noman Ehsan
Anna Bartošová
MUDr. Pavol Podmajerský
MUDr. Pavol Hauptvogl
Bc. Marcela Ovšáková
Jozef Kvasnica
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 28.01.2014
 • 18.02.2014
 • 18.03.2014
 • 15.04.2014
 • 20.05.2014
 • 17.06.2014
 • 19.08.2014
 • 23.09.2014
 • 21.10.2014
 

 

 

 

 

 

 

Komisia pre rozvoj bývania (KRB) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
MUDr. Marián Mora
PhDr. Patrícia Maráková
Lívia Ondrejíčková
Ing. Zlata Zmatková
Jana Hlobeňová
Ján Jurda
Milan Čelko
Ing. Miloslav Malík
Ing. Jana Pašmíková
Viera Nemšáková
JUDr. Adriana Udvorková
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 21.01.2014
 • 25.02.2014
 • 18.03.2014
 • 15.04.2014
 • 15.05.2014
 • 26.06.2014 
 • 30.09.2014
 • 28.10.2014
 

 

 

Komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Jana Šteklerová 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Dušan Hevery
Ing. Peter Jakovlev
Tatiana Zajoncová
Miroslav Hrách
Mgr. Ján Pavlíček
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Fedor Košnár
Mgr. Mária Vitásková
PhDr. Ivan Machala
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 23.01.2014
 • 13.03.2014 
 • 06.05.2014
 • 11.06.2014 
 • 11.09.2014
 • 03.10.2014

 

 

 

 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Tatiana Skovajsová
Mgr. Ján Kincel
ak.mal. Ján Mikuška
Mgr. Anna Malovcová
PhDr. Juraj Kazda
Mgr. Radoslav Sedlák
Ing. Jarmila Vidová
Tatiana Zajoncová
Mgr. Mário Estergájoš
Mgr. Karol Krajčo
PhDr. Eva Berková
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 18.02.2014
 • 22.04.2014 
 • 17.06.2014

 

 

 

 

 

 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) - 9 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

MUDr. Milan Pašmík
Ing. Ľubomír Karaba
Ing. Marián Ovšák
Viliam Drobný
Ing. Igor Guriš
Bc. Vladimír Sumbál
Štefan Salic
Ing. Jozef Dorotčin
Ján Mizerák
Ing. Branislav Macúch
Dušan Valovič

Termíny zasadnutí komisie
 
 • 22.01.2014
 • 19.02.2014
 • 19.03.2014
 • 16.04.2014
 • 21.05.2014
 • 18.06.2014
 • 16.07.2014
 • 20.08.2014
 • 17.09.2014
 • 25.10.2014
 

 

 

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Miloš Klčo
Ing. Pavol Zábavčík
Alena Rudyová
Milan Slávik st.
Peter Gálik
Ing. Marián Topolčány
Dušan Hulínek
Ing. Katarína Chlebíková
Ing. Roman Kucharík
Ing. Vladimír Chovanec
Bc. Rastislav Farkaš
Termíny zasadnutí komisie
 
 • 11.02.2014
 • 11.03.2014
 • 08.04.2014
 • 13.05.2014
 • 10.06.2014
 • 09.09.2014
 • 14.10.2014

 

 

 

Nastavenia cookies