Samospráva

Poslanci mestského zastupiteľstva 2014-2018

Viera Vienerová, Ing.
Marián Mora, MUDr.
Anna Malovcová, Mgr.
Juraj Kazda, PhDr.

Tatiana Skovajsová, Mgr.
Viera Nemšáková
Mário Vyzváry, Ing.
Kvetoslava Hejbalová, PhDr.
Peter Bača, Mgr.
Ján Hendrich, MUDr
Patrícia Maráková, PhDr.
Eva Gregušová,
RNDr.
 
Volebný obvod č.4

Tatiana Tinková
Miroslav Ostrenka
Peter Jakovlev, Ing.
 
 
 
  
Volebný obvod č.5

Alena Čechvalová, Ing.
Eva Ružičková, Ing.
Ján Kudlík, Bc.
 
Daniel Kopunec, Ing.
Milan Špánik,
Ing.
Zuzana Mastráková, MUDr.
Jana Šteklerová, Mgr.
Ján Pavlíček, Mgr.
Ján Pavlovič, MUDr.
Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M.
 

 


Mgr. Peter Bača

Mgr. Peter Bača

  Mgr. Peter Bača
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:


Weisseho 25
44 rokov
manažér
SDKÚ-DS
podpredseda finančnej komisie
člen komisie na ochranu verejného záujmu

JUDr. Vladimír  Fraňo, LL.M.

JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

 
Telefón:
E-mail:
 
Turecká 34
40 rokov
advokát
koalícia SDS, SNS, ND
zástupca primátora mesta
člen komisie na riešenie sťažností
032 / 7402 217


RNDr. Eva Gregušová

RNDr. Eva Gregušová

  RNDr. Eva Gregušová
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
Športová 38
56 rokov
pedagóg
SMER-SD
predseda komisie pre ochranu životného prostredia
eva.gregusova@nove-mesto.sk 


PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

  PhDr. Kvetoslava Hejbalová
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

 
 
 
 
Telefón:
E-mail:
č. 3
Javorinská 10
59 rokov
zástupca primátora
SMER-SD
zástupkyňa primátora mesta
člen Mestskej rady
podpredseda komisie školstva, mládeže a športu
predseda Mestskej časti č.3
vykonávanie sobášneho aktu
032 7402 212
kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk
 
 
 

MUDr. Ján Hendrich

MUDr. Ján Hendrich

  MUDr. Ján Hendrich
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
č. 3
Kuzmányho 2
59 rokov
lekár
SMER-SD

Ing. Peter Jakovlev

Ing. Peter Jakovlev

  Ing. Peter Jakovlev
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
M.R.Štefánika 26
36 rokov
manažér
SDKÚ-DS
predseda komisie výstavby
peter.jakovlev@nove-mesto.sk 


PhDr. Juraj Kazda

PhDr. Juraj Kazda

  PhDr. Juraj Kazda
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
E-mail: 
č. 1
Piešťanská 59
67 rokov
dôchodca
SIEŤ
predseda komisie pre bezpečnosť
podpredseda komisie pre kultúru
člen komisie na ochranu verejného záujmu
vykonávanie sobášneho aktu

Ing. Daniel Kopunec

Ing. Daniel Kopunec

  Ing. Daniel Kopunec
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

E-mail:
  
A. Sládkoviča 1
27 rokov
IT Technik
nezávislý
podpredseda komisie pre ochranu životného prostredia
predseda Mestskej časti č. 6

Bc. Ján Kudlík

Bc. Ján Kudlík

  Bc. Ján Kudlík
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
E-mail: 
 
Dukelská 10
35 rokov
zdravotnícky záchranár
KDH
člen komisie sociálnej a zdravotníctva
člen komisie na ochranu verejného záujmu
jan.kudlik@nove-mesto.sk

Mgr. Anna Malovcová

Mgr. Anna Malovcová

  Mgr. Anna Malovcová
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
E-mail:
 
 
č. 1
Letná 6
67 rokov
dôchodkyňa
SDKÚ-DS
predseda Mestskej časti č. 1
anna.malovcova@nove-mesto.sk 

PhDr. Patrícia Maráková

PhDr. Patrícia Maráková

  PhDr. Patrícia Maráková
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 

E-mail:
 
 
č. 3 
Karpatská 28
41 rokov
sociálna pracovníčka
SMER-SD
člen Mestskej rady
 

MUDr. Zuzana Mastráková

MUDr. Zuzana Mastráková

  MUDr. Zuzana Mastráková
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
E-mail:
 
 
 
č. 6  
Klčové 27
64 rokov
lekár
SMER-SD
člen komisie na riešenie sťažností

MUDr. Marián Mora

MUDr. Marián Mora

  MUDr. Marián Mora
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

E-mail:
 
 
č. 1
Južná 7
43 rokov
lekár
nezávislý
člen komisie na riešenie sťažností

Viera Nemšáková

Viera Nemšáková

  Viera Nemšáková
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
č. 2
Tematínska 7
58 rokov
ekonóm
koalícia - SDS, SNS, ND
 

Miroslav Ostrenka

Miroslav Ostrenka

  Miroslav Ostrenka
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:

 
 
Hurbanova 10
39 rokov
logista
SMER-SD
člen komisie na riešenie sťažností
miroslav.ostrenka@nove-mesto.sk 

Mgr. Ján Pavlíček

Mgr. Ján Pavlíček

  Mgr. Ján Pavlíček
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

E-mail:
  
 
č. 7    
Tušková 18
39 rokov
pedagóg
nezávislý
člen komisie na ochranu verejného záujmu

MUDr. Ján Pavlovič

MUDr. Ján Pavlovič

  MUDr. Ján Pavlovič
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
č. 7
Ružová 14
68 rokov
lekár
koalícia - SDS, SNS, ND
člen komisie výstavby

Ing. Eva Ružičková

Ing. Eva Ružičková

  Ing. Eva Ružičková
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
E-mail:
  
 
 
Hviezdoslavova 18
53 rokov
riaditeľka OSVaR
SMER-SD
člen Mestskej rady

Mgr. Tatiana Skovajsová

Mgr. Tatiana Skovajsová

  Mgr. Tatiana Skovajsová
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 

E-mail:
  
 
č. 2
Považská 5
57 rokov
námestníčka pre ošetrovateľstvo
SMER
-SD
člen Mestskej rady
predseda Mestskej časti č. 2
tatiana.skovajsov@nove-mesto.sk
 

Ing. Milan Špánik

Ing. Milan Špánik

  Ing. Milan Špánik
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 

 
E-mail:
Klčové 90/10
43 rokov
vedúci prevádzky
ĽSNS
podpredseda komisie výstavby
náhradník do komisie na riešenie sťažností
člen komisie na ochranu verejného záujmu

Mgr. Jana Šteklerová

Mgr. Jana Šteklerová

  Mgr. Jana Šteklerová
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
E-mail: 
 
 
č. 7
Mnešická 36
62 rokov
pedagóg
koalícia SDS, SNS, ND
predseda komisie školstva
predseda Meststkej časti č. 7
vykonávanie sobášneho aktu

Tatiana Tinková

Tatiana Tinková

  Tatiana Tinková
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
E-mail:  
 
č. 4   
M.R.Štefánika 25
54 rokov
pedagóg
SMER-SD
člen komisie na ochranu verejného záujmu
predseda Mestskej časti č. 4

Ing. Viera Vienerová

Ing. Viera Vienerová

  Ing. Viera Vienerová
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
E-mail: 
Lipová 6
62 rokov
zástupca primátora
koalícia SDS, SNS, ND
člen komisie na ochranu verejného záujmu
vykonávanie sobášneho aktu
viera.vienerova@nove-mesto.sk
 
 

Ing. Mário Vyzváry

Ing. Mário Vyzváry

  Ing. Mário Vyzváry
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
E-mail:
   
Považská 9
34 rokov
elektrotechnik
KDH
člen komisie na riešenie sťažností

Nastavenia cookies