Samospráva

Komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ)

Komisia prerokúva najmä : 
 • otázky rozvoja škôl a školských zariadení na území mesta, návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, zavedenie štu dijných a učebných odborov na stredných školách na území mesta,
 • spoluprácu škôl a školských zariadení na území mesta pri ralizácii výchovy a vzdelávania a využívania voľného času detí a žiakov,
 • požiadavky a návrhy škôl a školských zariadení, rodičov, občianskych združení, občanov, orgánov a organizácií na úseku výchovy a vzdelávania,
 • podmienky na užitočné využívanie voľného času deťmi a mládežou,
 • oblasť výchovných a vzdelávacích podujatí organizovaných mestom, organizáciami zriadenými mestom, školami a školskými zariadeniami na území mesta,
 • koncepciu rozvoja telesnej kultúry na území mesta a jej realizáciu, podmienky na činnosť občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
 • požiadavky na výstavbu športovísk na rekreačné účely,
 • podmienky na športové aktivity detí, mládeže i dospelých
 
Komisia zabezpečuje najmä :
 • organizáciu súťaží a podujatí v oblasti vzdelávania a telesnej kultúry podľa plánu činnosti komisie,
 • kontrolu užívania verejných športovísk a verejných zariadení na využívanie voľného času,
 • spoluprácu s inými komisiami MsZ pri plnení úloh na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Ján Pavlíček
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Dušan Hevery
Mgr. Ingrid Fuhrmannová
MUDr. Matej Bielik
Bc. Miroslav Vidlička
JUDr. Filip Vavrinčík
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Jozef Říha
JUDr.,LL.M. Vladimír Fraňo
Martin Kolesár
Termíny zasadnutí komisie
 
 •  28.1.2020
 •  10.3.2020
 •  19.5.2020
 •    2.6.2020
 •  10.9.2020
 •  5.10.2020
 •  3.12.2020
 

 

 

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica č.3-2020-KŠMŠ - 10.9.2020 23.09.2020 Zápisnica č.3-2020-KŠMŠ - 10.9.2020 - 146.75 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 28.08.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 - 106.12 kB
Zápisnica č.2-2020-KŠMŠ - 19.5.2020 02.06.2020 Zápisnica č.2-2020-KŠMŠ - 19.5.2020 - 163.57 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 19.5.2020 05.05.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 19.5.2020 - 109.25 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.3.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 25.02.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 10.3.2020 - 77.76 kB
Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 31.01.2020 Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 - 215.7 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 3.12.2019 (utorok) o 14.00 hod. v čitárni Základnej školy, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom (IV.ZŠ) 26.11.2019 KŠMŠ pozvánka č. 7 2019 - 75.89 kB
Zápisnica č.5-2019-KŠMŠ - 5.9.2019 09.09.2019 Zápisnica č.5-2019-KŠMŠ - 5.9.2019 - 135.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 26.08.2019 KŠMŠ pozvánka č. 5 - 103.64 kB
Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.05.2019 29.05.2019 Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.5.2019 - 169.27 kB