Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ 2010-2014

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2014

P.č.Priezvisko, meno, titul14.01.25.03.24.06.26.08.28.10.2.12.
1.Bielik Ján.Doc., MUDr., CSc.ospravedlnenýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
2.Hejbalová Ketoslava, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
3.Hrách Miroslavprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
4.Jakovlev Peter, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
5.Jurčová Eva, RNDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
6.Karaba Ľubomír, Ing.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
7.Kazda Juraj, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
8.Kincel Ján, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
9.Klčo Milošprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
10.Koreň Alexander, PhDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
11.Košnár Peter, Ing.ospravedlnenýprítomnýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomný
12.Malovcová Anna, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
13.Maráková Patrícia, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
14.Mastráková Zuzana, MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
15.Mora Marián, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
16.Pašmík Milan, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
17.Pavlíček Ján, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
18.Pavlovič Ján, MUDr.prítomnýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýprítomný
19.Skovajsová Tatiana, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
20.Šteklerová Jana, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
21.Topolčány Marián, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
22.Ulahel Dušan. MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
23.Vienerová Viera, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
24.Zábavčík Pavol, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
25.Zajoncová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2013

P.č.Priezvisko, meno, titul05.03.02.05.25.06.10.09.05.11.10.12.
1.Bielik Ján.Doc., MUDr., CSc.prítomnýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomný
2.Hejbalová Ketoslava, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
3.Hrách Miroslavprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
4.Jakovlev Peter, Ing.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
5.Jurčová Eva, RNDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
6.Karaba Ľubomír, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnený
7.Kazda Juraj, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
8.Kincel Ján, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
9.Klčo Milošprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
10.Koreň Alexander, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
11.Košnár Peter, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
12.Malovcová Anna, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
13.Maráková Patrícia, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
14.Mastráková Zuzana, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
15.Mora Marián, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
16.Pašmík Milan, MUDr.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
17.Pavlíček Ján, Mgr.ospravedlnenýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
18.Pavlovič Ján, MUDr.prítomnýospravedlnenýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýprítomný
19.Skovajsová Tatianaprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
20.Šteklerová Jana, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
21.Topolčány Marián, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
22.Ulahel Dušan. MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
23.Vienerová Viera, Ing.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
24.Zábavčík Pavol, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
25.Zajoncová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2012

P.č.Priezvisko, meno, titul28.02.24.04.26.06.11.09.13.11.11.12.
1.Bielik Ján.Doc., MUDr., CSc.prítomnýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýospravedlnený
2.Hejbalová Ketoslava, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
3.Hrách Miroslavprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
4.Jakovlev Peter, Ing.ospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
5.Jurčová Eva, RNDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
6.Karaba Ľubomír, Ing.prítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
7.Kazda Juraj, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
8.Kincel Ján, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
9.Klčo Milošprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
10.Koreň Alexander, PhDr.ospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
11.Košnár Peter, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
12.Malovcová Anna, Mgr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
13.Maráková Patrícia, PhDr.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
14.Mastráková Zuzana, MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
15.Mora Marián, MUDr.ospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnený
16.Pašmík Milan, MUDr.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
17.Pavlíček Ján, Mgr.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomný
18.Pavlovič Ján, MUDr.ospravedlnenýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýospravedlnený
19.Skovajsová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
20.Šteklerová Jana, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
21.Topolčány Marián, Ing.ospravedlnenýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
22.Ulahel Dušan. MUDr.prítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýprítomný
23.Vienerová Viera, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
24.Zábavčík Pavol, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
25.Zajoncová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2011

P.č.Priezvisko, meno, titul1.3.3.5.28.6.6.9.6.10.8.11.13.12.
1.Bielik Ján.Doc., MUDr., CSc.prítomnýprítomnýospravedlnenýospravedlnenýprítomnýospravedlnenýprítomný
2.Hejbalová Ketoslava, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
3.Hrách Miroslavprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
4.Jakovlev Peter, Ing.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
5.Jurčová Eva, RNDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
6.Karaba Ľubomír, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
7.Kazda Juraj, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
8.Kincel Ján, Mgr.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
9.Klčo Milošprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
10.Koreň Alexander, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
11.Košnár Peter, Ing.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
12.Malovcová Anna, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
13.Maráková Patrícia, PhDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomný
14.Mastráková Zuzana, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
15.Mora Marián, MUDr.prítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomný
16.Pašmík Milan, MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
17.Pavlíček Ján, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
18.Pavlovič Ján, MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
19.Skovajsová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
20.Šteklerová Jana, Mgr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
21.Topolčány Marián, Ing.prítomnýprítomnýospravedlnenýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
22.Ulahel Dušan. MUDr.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
23.Vienerová Viera, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýospravedlnený
24.Zábavčík Pavol, Ing.prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
25.Zajoncová Tatianaprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Nastavenia cookies