Samospráva

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)

 Komisia prerokúva najmä :
 • činnosť mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice a mestského kina,
 • organizovanie štátnopolitických podujatí, podieľa sa na príprave TOZ k jednotlivým výročiam a udalostiam,
 • spoločne s MsKS plnenie úloh pri zabezpečovaní filmového festivalu, Festivalu dychových hudieb, Folklórneho festivalu, Festivalu Aničky Jurkovičovej, prehliadok súborov ZUČ, letnej činnosti v MsKS, vystúpení domácich divadelných súborov, kultúrnych vystúpení počas Novomestského jarmoku a pod.,
 • organizáciu hudobných nedieľ „Leto s hudbou“,
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu, kurzovú a výstavnícku činnosť pre mládež a širokú verejnosť organizovanú cez MsKS.
 • plán kultúrnych podujatí v meste,
 • spoluprácu s KVŠMŠ pri príprave podujatí a súťaží z oblasti vzdelávacej, literárnej, hudobnej a výtvarnej,
 Komisia kontroluje najmä :
 • plnenie úloh Mestského kult.strediska, mestskej knižinice a mestského kina.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Dana Uhríková
Mgr. Jaroslav Bača
Mgr. art. Mária Volárová
Oliver Dóra
PaedDr. Jana Hunová
Ing. Zuzana Hunčíková
Jana Krištofovičová
Jana Kolesárová
Ing. Peter Rýdzi
Ing. Zuzana Šupatiková
 
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   
 •     
 •     
 •   
 •     
 •   

 

 

 

 

Dokumenty

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 7.9.2022 o 17.00 h (streda) v klubovni MsKS 05.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 7.9.2022 - 116.75 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 4.5.2022 o 17.00 h (streda) v učebni č.21 na prvom poschodí MsKS 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.5.2022 - 116.9 kB
Zápisnica č.2-2022-KKSV - 2.3.2022 17.03.2022 Zápisnica č.2-2022-KKSV - 2.3.2022 - 89.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 2.3.2022 01.03.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 2.3.2022 - 115.86 kB
Zápisnica č.1-2022-KKSV - 26.1.2022 14.02.2022 Zápisnica č.1-2022-KKSV - 26.1.2022 - 68.53 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 21.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 - 116.88 kB
Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 04.11.2021 Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 - 442.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 29.9.2021 o 17:00 v Klubovni MsKS 22.09.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 29.9.2021 - 137.42 kB
Zápisnica č.1-2021-KKaSV - 2.6.2021 16.06.2021 Zápisnica č.1-2021-KKaSV - 2.6.2021 - 110.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 2. júna 2021 (streda) v Divadelnom klube v Mestskom kultúrnom stredisku 01.06.2021 pozvanka-na-zasadnutie-komisie-kksv-2-6-2021 - 99.59 kB
Nastavenia cookies