Samospráva

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)

 Komisia prerokúva najmä :
  • činnosť mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice a mestského kina,
  • organizovanie štátnopolitických podujatí, podieľa sa na príprave TOZ k jednotlivým výročiam a udalostiam,
  • spoločne s MsKS plnenie úloh pri zabezpečovaní filmového festivalu, Festivalu dychových hudieb, Folklórneho festivalu, Festivalu Aničky Jurkovičovej, prehliadok súborov ZUČ, letnej činnosti v MsKS, vystúpení domácich divadelných súborov, kultúrnych vystúpení počas Novomestského jarmoku a pod.,
  • organizáciu hudobných nedieľ „Leto s hudbou“,
  • vytváranie podmienok pre kultúrnu, kurzovú a výstavnícku činnosť pre mládež a širokú verejnosť organizovanú cez MsKS.
  • plán kultúrnych podujatí v meste,
  • spoluprácu s KVŠMŠ pri príprave podujatí a súťaží z oblasti vzdelávacej, literárnej, hudobnej a výtvarnej,
 Komisia kontroluje najmä :
  • plnenie úloh Mestského kult.strediska, mestskej knižinice a mestského kina.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Dana Uhríková
Mgr. Jaroslav Bača
Mgr. art. Mária Volárová
Oliver Dóra
PaedDr. Jana Hunová
Ing. Zuzana Hunčíková
Jana Krištofovičová
Jana Kolesárová
Ing. Peter Rýdzi
Ing. Zuzana Šupatiková
 
Termíny zasadnutí komisie
 

7.2.2024

17.4.2024

19.6.2024

18.9.2024

27.11.2024

 

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies