Samospráva

Poslanci mestského zastupiteľstva 2018-2022

Viera Vienerová, Ing.
Marián Mora, MUDr.
František Mašlonka, Ing.
Tomáš Urminský, Ing.

Mário Vyzváry, Ing.
Matej Bielik, MUDr.
Viera Nemšáková
Iveta Antalová, Ing.
Martin Kolesár
Kvetoslava Hejbalová, PhDr.
MUDr. Ján Hendrich
Miroslav Vidlička, Bc.
 

Volebný obvod č.4

Jaroslav Košťál, Mgr.
Miroslav Ostrenka
Tatiana Tinková
 
 
 
  
Volebný obvod č.5

Ján Kudlík, Bc.
Tomáš Malec, Mgr., PhD.
Eva Ružičková, Ing.
 
Filip Vavrinčík, JUDr.
Daniel Kopunec, Ing.
Ján Vojtek, Mgr.
Ján Pavlíček, Mgr.
Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M.
Milan Špánik, Ing.
Helena Mináriková
 

 


Ing. Iveta Antalová

Ing. Iveta Antalová

  Ing. Iveta Antalová
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 

E-mail:
   
nezávislá
člen Mestskej rady
predseda komisie pre kultúru
predseda Mestskej časti č. 3
vykonávanie sobášneho aktu

 
 


MUDr. Ján Hendrich

MUDr. Ján Hendrich

  MUDr. Ján Hendrich
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
SMER-SD
 
 

MUDr. Matej Bielik

MUDr. Matej Bielik

  MUDr. Matej Bielik
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
E-mail: 
 


JUDr. Vladimír  Fraňo, LL.M.

JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 


 
E-mail:
 
 
SNS
člen finančnej komisie
člen komisie školstva
člen komisie na riešenie sťažností
člen komisie na ochranu verejného záujmu
vykonávanie sobášneho aktu

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

  PhDr. Kvetoslava Hejbalová
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:

 

E-mail:  
vykonávanie sobášneho aktu
kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk
 
 
 

 


Martin Kolesár

Martin Kolesár

  Martin Kolesár
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:

 
 
 
 
č. 3
nezávislý

Ing. Daniel Kopunec

Ing. Daniel Kopunec

  Ing. Daniel Kopunec
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
E-mail:


 
 
 

Mgr. Jaroslav Košťál

Mgr. Jaroslav Košťál

  Mgr. Jaroslav Košťál
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:


E-mail:
 
 
 
KDH, OĽANO, SaS

  


Bc. Ján Kudlík

Bc. Ján Kudlík

  Bc. Ján Kudlík
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
E-mail: 


 

 

člen komisie na ochranu verejného záujmu
predseda Mestskej časti č.5
jan.kudlik@nove-mesto.sk

Mgr. Tomáš Malec, PhD.

Mgr. Tomáš Malec, PhD.

  Mgr. Tomáš Malec, PhD.
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:

 
E-mail:
  
č. 5
SPOLU
člen Mestskej rady
podpredseda komisie sociálnej a zdravotníctva
člen komisie na ochranu verejného záujmu
 
 
 
 

Ing. František Mašlonka

Ing. František Mašlonka

  Ing. František Mašlonka
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

Telefón:
E-mail:

 
 
č. 1
KDH, OĽANO, SaS
zástupca primátora mesta č. 1
člen finančnej komisie
náhradník komisie na riešenie sťažností
032 / 7402 217

Helena Mináriková

Helena Mináriková

  Helena Mináriková
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
 
č. 7
Starostovia a nezávislý kandidáti
podpredseda komisie pre ochranu životného prostredia

MUDr. Marián Mora

MUDr. Marián Mora

  MUDr. Marián Mora
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 

Telefón:
E-mail:
 
 
 
č. 1
nezávislý
zástupca primátora mesta č. 2
člen komisie na riešenie sťažností
032 / 7402 212

Viera Nemšáková

Viera Nemšáková

  Viera Nemšáková
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:

E-mail:
 
 


 

 

č. 2
nezávislá
 

201903121321080.miroslav-ostrenka-165x225

201903121321080.miroslav-ostrenka-165x225

  Miroslav Ostrenka
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:


E-mail:

 
 
 
nezávislý
člen komisie na riešenie sťažností
miroslav.ostrenka@nove-mesto.sk 

Mgr. Ján Pavlíček

Mgr. Ján Pavlíček

  Mgr. Ján Pavlíček
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 


E-mail:
 
 
  
č. 7
nezávislý
člen komisie na ochranu verejného záujmu
predseda Mestskej časti č. 7

Ing. Eva Ružičková

Ing. Eva Ružičková

  Ing. Eva Ružičková
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:   
Funkcia:
 
E-mail:
 

 
 
 


 

Ing. Milan Špánik

Ing. Milan Špánik

  Ing. Milan Špánik
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 

E-mail:
 
 
 
č. 7
Národná koalícia
predseda komisie výstavby
člen komisie na riešenie sťažností
člen komisie na ochranu verejného záujmu

Tatiana Tinková

Tatiana Tinková

  Tatiana Tinková
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
E-mail:  
 
 
 
č. 4
SMER-SD
člen komisie na ochranu verejného záujmu

 Ing. Tomáš Urminský

Ing. Tomáš Urminský

  Ing. Tomáš Urminský
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
  
č. 1
KDH, OĽANO, SaS

 
 


JUDr. Filip Vavrinčík

JUDr. Filip Vavrinčík

  JUDr. Filip Vavrinčík
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:


 
E-mail:
 
 
 
č. 6 
nezávislý
člen komisie školstva, mládeže a športu
predseda Mestskej časti č.6

Bc. Miroslav Vidlička

Bc. Miroslav Vidlička

  Bc. Miroslav Vidlička
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
 
 


Ing. Viera Vienerová

Ing. Viera Vienerová

  Ing. Viera Vienerová
 
 
Volebný obvod:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
E-mail: 
 
 
 
Starostovia a nezávislí kandidáti
člen komisie na ochranu verejného záujmu
predseda Mestskej časti č. 1
vykonávanie sobášneho aktu
viera.vienerova@nove-mesto.sk
 
 
 

Mgr. Ján Vojtek

Mgr. Ján Vojtek

  Mgr. Ján Vojtek
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
E-mail:
 
  
 
 
 
č. 6 
nezávislý

Ing. Mário Vyzváry

Ing. Mário Vyzváry

  Ing. Mário Vyzváry
 
 
Volebný obvod:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
E-mail:
  
 
 
KDH, OĽANO, SaS
člen komisie na riešenie sťažností
predseda Mestskej časti č. 2

Nastavenia cookies