Samospráva

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. zo 8. júna 2023 vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
lehota na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií
a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 21. augusta 2023
a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023.

 

Nastavenia cookies