Samospráva

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP)

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Tomáš Urminský
Dipl. Ing. Ľuboš Tupý
Ing. Jaroslav Madara
MUDr. Noman Ehsan
Viliam Horniš
Peter Kolesár
Lukáš Michalík
Ing. Milan Špánik
Tatiana Tinková
Stanislav Mihalko
Mgr. Jozef Dorotčin
 

Termíny zasadnutí komisie
 

 

16.4.2024

18.6.2024

17.9.2024

12.11.2024

10.12.2024

 

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies