Samospráva

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP)

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Milan Špánik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Marián Ovšák
Ing. Zuzana Hunčíková
Michal Drlička
Peter Kolesár
Ing. Jaroslav Madara
Stanislav Mihalko
Ing. Jarmila Foltánová
Štefan Salic
Tatiana Tinková

Termíny zasadnutí komisie
 
  •   22.1.2020
  •   12.2.2020
  •   12.3.2020
  •   15.4.2020
  •   14.5.2020
  •   11.6.2020
  •     9.9.2020
  • 21.10.2020
  • 18.11.2020
  •   9.12.2020
 

 

 

Dokumenty