Samospráva

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP)

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Tomáš Urminský
Dipl. Ing. Ľuboš Tupý
Ing. Jaroslav Madara
MUDr. Noman Ehsan
Viliam Horniš
Peter Kolesár
Lukáš Michalík
Ing. Milan Špánik
Tatiana Tinková
Stanislav Mihalko
 

Termíny zasadnutí komisie
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

 

 

Dokumenty

Nastavenia cookies