Samospráva

Poslanci mestského zastupiteľstva 2010-2014

Viera Vienerová, Ing.
Anna Malovcová, Mgr.
Juraj Kazda, PhDr.
Marián Mora, MUDr.
Tatiana Skovajsová, Mgr.
Alexander Koreň, PhDr.
Ján Kincel, Mgr.
Dušan Ulahel, MUDr.
Kvetoslava Hejbalová, PhDr.
Miroslav Hrách
Eva Jurčová, RNDr.
Patrícia Maráková, PhDr.
 
Volebný obvod č.4

Peter Jakovlev, Ing.
Miloš Klčo
Tatiana Zajoncová
 
 
 
  
Volebný obvod č.5

Marián Topolčány, Ing.
Pavol Zábavčík, Ing.
Ľubomír Karaba, Ing.
 
Milan Pašmík, MUDr.
Zuzana Mastráková, MUDr.
Peter Košnár, Ing.
Jana Šteklerová, Mgr.
Ján Bielik, Doc.,MUDr.,CSc.
Ján Pavlovič, MUDr.
Ján Pavlíček, Mgr.
 
 
 

Doc.,MUDr. Ján Bielik, CSc.

Doc.,MUDr. Ján Bielik, CSc.

Doc.,MUDr. Ján Bielik, CSc.

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
 
Bernolákova 12/7
55 rokov
privátny lekár
KDH
predseda komisie výstavby
jbielik@mail.t-com.sk
 
 
 

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

 Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
Telefón:
E-mail:č. 3

Javorinská 10
55 rokov
zástupca primátora
SMER-SD
2.zástupca primátora,
člen Mestskej rady
podpredseda komisie školstva, mládeže a športu ,
predseda Mestskej časti č.3
 
032 7402 212
kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk
 
 
 

Miroslav Hrách

Miroslav Hrách

Miroslav Hrách

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
 
 
Športová 37
48 rokov
živnostník
koalícia SDKÚ-DS, SaS
člen komisie školstva, mládeže a športu 
 
 

Ing. Peter Jakovlev

Ing. Peter Jakovlev

Ing. Peter Jakovlev

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
E-mail: 
 
 
 
 
 
M.R.Štefánika 26
33 rokov
manažér
koalícia SDKÚ-DS, SaS
člen komisie školstva, mládeže a športu 
predseda výboru mestskej časti č.4 
peter.jakovlev@post.sk 
 

RNDr. Eva Jurčová

RNDr. Eva Jurčová

RNDr. Eva Jurčová

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
 
 
Sasinkova 27 
58 rokov
pedagóg
SMER-SD
podpredseda komisie životného prostredia
 
 
 

Ing. Ľubomír Karaba

Ing. Ľubomír Karaba

Ing. Ľubomír Karaba

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 5
Kamenná 6
48 rokov
manažér
koalícia SDKÚ-DS, SaS
člen Mestskej rady
podpredseda komisie pre bezpečnosť

PhDr. Juraj Kazda

PhDr. Juraj Kazda

PhDr. Juraj Kazda

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
 
č. 1

Piešťanská 59
63 rokov
učiteľ
NEKA
člen komisie kultúry 
juraj.kazda@gmail.com
 
 
 
 

Mgr. Ján Kincel

Mgr. Ján Kincel

Mgr. Ján Kincel

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 2

Tematínska 8
64 rokov
pedagóg
ĽS-HZDS
podpredseda  komisie kultúry 

Miloš Klčo

Miloš Klčo

Miloš Klčo

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 4

Jilemnického 14
42 rokov
podnikateľ
koalícia SDKÚ-DS, SaS
predseda komisie dopravy

PhDr. Alexander Koreň

PhDr. Alexander Koreň

PhDr. Alexander Koreň

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
E-mail:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 2

Tematínska 13
56 rokov
pedagóg
ĽS-HZDS
alexanderkoren@zoznam.sk
člen Mestskej rady
predseda komisie životného prostredia

Ing. Peter Košnár

Ing. Peter Košnár

Ing. Peter Košnár

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
 
 
Tuškova 3
50 rokov
ekonomický riaditeľ 
 
koalícia SDKÚ-DS, SaS
člen Mestskej rady
podpredseda finančnej komisie  
novemesto6@gmail.com
 
 

Mgr. Anna Malovcová

Mgr. Anna Malovcová

Mgr. Anna Malovcová

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 1

Letná 6
64 rokov
pedagóg
koalícia SDKÚ-DS, SaS
člen komisie kultúry
predseda Mestskej časti č.1
 
 
 
 

PhDr. Patrícia Maráková

PhDr. Patrícia Maráková

PhDr. Patrícia Maráková

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
 
 
č. 3
 
Karpatská 28
37 rokov
riaditeľka DD
SMER-SD
podpredseda komisie pre rozvoj bývania,
člen komisie školstva
patricia.marakova@zoznam.sk

MUDr. Zuzana Mastráková

MUDr. Zuzana Mastráková

MUDr. Zuzana Mastráková

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 6
 
 
Klčové 27
60 rokov
lekár
ĽS-HZDS
člen komisie sociálnej a zdravotníctva

MUDr. Marián Mora

MUDr. Marián Mora

MUDr. Marián Mora

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
 

č. 1

Južná 7
39 rokov
lekár
ĽS-HZDS
predseda komisie pre rozvoj bývania
člen komisie finančnej 
marian.mora@zoznam.sk    
 
 
 

MUDr. Milan Pašmík

MUDr. Milan Pašmík

MUDr. Milan Pašmík

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:


E-mail:
 
 
 
 
 
č. 6

Royova 22
64 rokov
lekár
ĽS-HZDS
člen Mestskej rady ,
predseda komisie pre bezpečnosť ,
predseda Mestskej časti č.6
 
 
 
milanpasmik@zoznam.sk

Mgr. Ján Pavlíček

Mgr. Ján Pavlíček

Mgr. Ján Pavlíček

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:

E-mail:
 
 
 
 
 
č. 7
 
 
 
 
Tušková 18
35 rokov
podagóg
ĽS-HZDS
člen komisie školstva
predseda Mestskej časti č.7
janpavlicek@yahoo.com

MUDr. Ján Pavlovič

MUDr. Ján Pavlovič

MUDr. Ján Pavlovič

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
 
č. 7

Ružová 14
64 rokov
lekár
ĽS-HZDS
člen komisie výstavby
 
jan-pavlovič@nsptn.sk

Mgr. Tatiana Skovajsová

Mgr. Tatiana Skovajsová

Mgr. Tatiana Skovajsová

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
E-mail:
 
 
 
 
 
č. 2

Považská 5
53 rokov
zdravotná sestra
SMER
-SD
predseda komisie kultúry
predseda mestskej časti č.2
 
člen komiesie sociálnej a zdravotníctva
tatiana.skovajsova@nspnm.sk
 
 
 

Mgr. Jana Šteklerová

Mgr. Jana Šteklerová

Mgr. Jana Šteklerová

 
 
 
 

 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
E-mail:
 
 
 
 
 
č. 7

Mnešická 36
58 rokov
pedagóg
ĽS-HZDS
predseda komisie školstva, mládeže a športu
 
 
 
steklerova@spsnmnv.sk
 

Ing. Marián Topolčány

Ing. Marián Topolčány

Ing. Marián Topolčány

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 5

Dukelská 14
60 rokov
technik
SMER
člen Mestskej rady
predseda komisie finančnej
podpredseda komisie výstavby
člen komisie dopravy
predseda Mestskej časti č.5

MUDr. Dušan Ulahel

MUDr. Dušan Ulahel

MUDr. Dušan Ulahel

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidoval za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
č. 3
 
 
Jánošíkova 1
51 rokov
lekár
koalícia SDKÚ-DS, SaS
predseda komiesie sociálnej a zdravotníctva

Ing. Viera Vienerová

Ing. Viera Vienerová

Ing. Viera Vienerová

 
 
 
 
 
Volebný obvod: Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:

Telefón:
E-mail:
 
 
 
 
Lipová 6
58 rokov
zástupca primátora
ĽS-HZDS
podpredseda komisie sociálnej a zdravotníctva 
032 7402 217
viera.vienerova@nove-mesto.sk
 
 
 

Ing. Pavol Zábavčík

Ing. Pavol Zábavčík

Ing. Pavol Zábavčík

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
 
 
 
 
Hollého 6
59 rokov
ekonóm
SMER-SD
podpredseda komisie dopravy 
   
 
 
 

Tatiana Zajoncová

Tatiana Zajoncová

Tatiana Zajoncová

 
 
 
 
 
 
Volebný obvod:
Adresa:
Vek:
Povolanie:
Kandidovala za:
Funkcia:
 
  

   
 
č. 4
 
 
 
M.R.Štefánika 25
50 rokov
pedagóg
SMER-SD
člen komisie školstva,
člen komisie kultúry
 
Nastavenia cookies