Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ

Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2020

P.č.Priezvisko, meno, titul24.1.25.2.26.5.7.7.8.9.27.10.8.12.
1.Antalová Iveta, Ing.PPPPPPP
2.Bača Peter, Mgr.PPPPPPP
3.Bielik Matej, MUDr.PPPPPPP
4.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.PPPPPOO
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.PPPPPPP
6.Kolesár MartinPPPPPPP
7.Kopunec Daniel, Ing.PPPPPPP
8.Košťál Jaroslav, Mgr.PPPPPPP
9.Kudlík Ján, Bc.PPPOPPP
10.Malec Tomáš, Mgr.PPPPPPP
11.Mašlonka František, Ing.PPPPPPP
12.Mináriková HelenaPPPPPPP
13.Mora Marián, MUDr.POPPPPP
14.Nemšáková VieraPPPPPOP
15.Ostrenka MiroslavOOOPPPP
16.Pavlíček Ján, Mgr.PPPPPPP
17.Ružičková Eva, Ing.PPPPPPP
18.Špánik Milan, Ing.POPPPPP
19.Tinková TatianaPPPPPOO
20.Urminský Tomáš, Ing.PPPPPPP
21.Vavrinčík Filip, JUDr.PPPPOPP
22.Vidlička Miroslav, Bc.PPPPOPP
23.Vienerová Viera, Ing.PPPPPPP
24.Vojtek Ján, Mgr.PPPPPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.POPPPPP

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018-2019

P.č.Priezvisko, meno, titul10.12.11.1.26.2 30.4. 18.6.10.9.29.10.10.12.
1.Antalová Iveta, Ing.PPPPPPOP
2.Bača Peter, Mgr.PPPOPPPP
3.Bielik Matej, MUDr.OPPPPOPP
 Čechvalová Alena, Ing.PPP-----
4.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.PPPPPPPP
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.PPPPPPPP
6.Kolesár MartinPPPPPPPP
7.Kopunec Daniel, Ing.PPPPPPPP
8.Košťál Jaroslav, Mgr.PPPPPPPP
9.Kudlík Ján, Bc.PPPPPPPP
10.Malec Tomáš, Mgr.PPPPPPPP
11.Mašlonka František, Ing.PPPPPPPP
12.Mináriková HelenaPPPPPPPP
13.Mora Marián, MUDr.PPPPPPPP
14.Nemšáková VieraPPPPPPPP
15.Ostrenka MiroslavPPPPPOOP
16.Pavlíček Ján, Mgr.PPPPP PP
17.Ružičková Eva, Ing. ---PPOPP
18.Špánik Milan, Ing.PPPPPOPP
19.Tinková TatianaPPPPPPPP
20.Urminský Tomáš, Ing.POPPPPPP
21.Vavrinčík Filip, JUDr.PPPPPPPP
22.Vidlička Miroslav, Bc.OPPPOPPP
23.Vienerová Viera, Ing.PPPOPPPP
24.Vojtek Ján, Mgr.PPPPPPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPPPPPP
Nastavenia cookies