Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ

Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018-2019

P.č.Priezvisko, meno, titul10.12.11.1.26.2 30.4.
1.Antalová Iveta, Ing.PPPP
2.Bača Peter, Mgr.PPPO
3.Bielik Matej, MUDr.OPPP
 Čechvalová Alena, Ing.PPP-
4.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.PPPP
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.PPPP
6.Kolesár MartinPPPP
7.Kopunec Daniel, Ing.PPPP
8.Košťál Jaroslav, Mgr.PPPP
9.Kudlík Ján, Bc.PPPP
10.Malec Tomáš, Mgr.PPPP
11.Mašlonka František, Ing.PPPP
12.Mináriková HelenaPPPP
13.Mora Marián, MUDr.PPPP
14.Nemšáková VieraPPPP
15.Ostrenka MiroslavPPPP
16.Pavlíček Ján, Mgr.PPPP
17.Ružičková Eva, Ing. ---P
18.Špánik Milan, Ing.PPPP
19.Tinková TatianaPPPP
20.Urminský Tomáš, Ing.POPP
21.Vavrinčík Filip, JUDr.PPPP
22.Vidlička Miroslav, Bc.OPPP
23.Vienerová Viera, Ing.PPPO
24.Vojtek Ján, Mgr.PPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPP