Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ

Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2020

P.č.Priezvisko, meno, titul24.1.25.2.28.4.23.6.8.9.27.10.8.12.
1.Antalová Iveta, Ing.P      
2.Bača Peter, Mgr.P      
3.Bielik Matej, MUDr.P      
4.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.P      
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.P      
6.Kolesár MartinP      
7.Kopunec Daniel, Ing.P      
8.Košťál Jaroslav, Mgr.P      
9.Kudlík Ján, Bc.P      
10.Malec Tomáš, Mgr.P      
11.Mašlonka František, Ing.P      
12.Mináriková HelenaP      
13.Mora Marián, MUDr.P      
14.Nemšáková VieraP      
15.Ostrenka MiroslavO      
16.Pavlíček Ján, Mgr.P      
17.Ružičková Eva, Ing.P      
18.Špánik Milan, Ing.P      
19.Tinková TatianaP      
20.Urminský Tomáš, Ing.P      
21.Vavrinčík Filip, JUDr.P      
22.Vidlička Miroslav, Bc.P      
23.Vienerová Viera, Ing.P      
24.Vojtek Ján, Mgr.P      
25.Vyzváry Mário, Ing.P      

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018-2019

P.č.Priezvisko, meno, titul10.12.11.1.26.2 30.4. 18.6.10.9.29.10.10.12.
1.Antalová Iveta, Ing.PPPPPPOP
2.Bača Peter, Mgr.PPPOPPPP
3.Bielik Matej, MUDr.OPPPPOPP
 Čechvalová Alena, Ing.PPP-----
4.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.PPPPPPPP
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.PPPPPPPP
6.Kolesár MartinPPPPPPPP
7.Kopunec Daniel, Ing.PPPPPPPP
8.Košťál Jaroslav, Mgr.PPPPPPPP
9.Kudlík Ján, Bc.PPPPPPPP
10.Malec Tomáš, Mgr.PPPPPPPP
11.Mašlonka František, Ing.PPPPPPPP
12.Mináriková HelenaPPPPPPPP
13.Mora Marián, MUDr.PPPPPPPP
14.Nemšáková VieraPPPPPPPP
15.Ostrenka MiroslavPPPPPOOP
16.Pavlíček Ján, Mgr.PPPPP PP
17.Ružičková Eva, Ing. ---PPOPP
18.Špánik Milan, Ing.PPPPPOPP
19.Tinková TatianaPPPPPPPP
20.Urminský Tomáš, Ing.POPPPPPP
21.Vavrinčík Filip, JUDr.PPPPPPPP
22.Vidlička Miroslav, Bc.OPPPOPPP
23.Vienerová Viera, Ing.PPPOPPPP
24.Vojtek Ján, Mgr.PPPPPPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPPPPPP