Samospráva

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)

Komisia prerokúva a zaujíma stanovisko najmä k:
 • koncepciám rozvoja mesta,
 • územnoplánovacím podkladom a k územnoplánovacej dokumentácii mesta,
 • návrhom na zmeny územného plánu mesta,
 • investičným zámerom a k výstavbe na území mesta,
 • zmenám stavieb a stavebným úpravám na území mesta,
 • zmenám užívania priestoru na území mesta,
 • technickej mape a informačnému systému mesta,
 • odpredaju a k záberom pozemkov vo vlastníctve mesta,
 • umiestneniu a osadeniu predajných stánkov na území mesta,
 • umiestneniu reklám na území mesta.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Tomáš Urminský
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Ing. Ľuboš Balažovič
MUDr. Pavol Durdík
Ing. Pavol Ferianec
Ing. Marián Hunčík
Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Ján Krchnavý
Ing. Dušan Macúch
Miroslav Mačica
Ing. arch. Iveta Záčková


Termíny zasadnutí komisie
 
 •   
 •   
 •   
 •     
 •   •  

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)
Názov Dátum
Zápisnica č.3-2022-KVRM - 29.09.2022 12.12.2022 Zápisnica č.3-2022-KVRM - 29.09.2022 - 233.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 29.9.2022 - 113.82 kB
Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.4.2022 01.07.2022 Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.04.2022 - 173.43 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 28.04.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 25.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 28.4.2022 - 112.9 kB
Zápisnica č.1-2022-KVRM - 15.2.2022 25.04.2022 Zápisnica č.1-2022-KVRM - 15.2.2022 - 196.23 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 15.02.2022 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 15.02.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 15.2.2022 - 113.95 kB
Zápisnica č.4-2021-KVRM - 21.10.2021 18.01.2022 Zápisnica č.4-2021-KVRM - 21.10.2021 - 187.46 kB
Zápisnica č.3-2021-KVRM - 31.08.2021 07.09.2021 Zápisnica č.3-2021-KVRM - 31.08.2021 - 186.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 31.08.2021 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 26.08.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 31.08.2021 - 112.85 kB
Zápisnica č.2-2021-KVRM - 8.6.2021 02.07.2021 Zápisnica č.2-2021-KVRM - 8.6.2021 - 137.56 kB
Nastavenia cookies