Samospráva

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)

Komisia prerokúva a zaujíma stanovisko najmä k:
  • koncepciám rozvoja mesta,
  • územnoplánovacím podkladom a k územnoplánovacej dokumentácii mesta,
  • návrhom na zmeny územného plánu mesta,
  • investičným zámerom a k výstavbe na území mesta,
  • zmenám stavieb a stavebným úpravám na území mesta,
  • zmenám užívania priestoru na území mesta,
  • technickej mape a informačnému systému mesta,
  • odpredaju a k záberom pozemkov vo vlastníctve mesta,
  • umiestneniu a osadeniu predajných stánkov na území mesta,
  • umiestneniu reklám na území mesta.

 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Tomáš Urminský
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Ing. Ľuboš Balažovič
MUDr. Pavol Durdík
Ing. Pavol Ferianec
Ing. Marián Hunčík
Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Ján Krchnavý
Ing. Dušan Macúch
Miroslav Mačica
Ing. arch. Iveta Záčková
Ing. Jozef Varta
JUDr. Mgr. Branislav Mlčúch
Mgr. Ján Vojtek
Termíny zasadnutí komisie
 

6.2.2023

5.4.2023

5.6.2023

4.9.2023

20.11.2023

14.12.2023


 

 

 

 

 

 

 

DokumentyKomisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM)
Názov Dátum
Zápisnica č.4-2023-KVRM - 14.09.2023 07.11.2023 Zápisnica č.4-2023-KVRM - 14.09.2023 - 332.52 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.09.2023 o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 11.09.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 14.09.2023 - 55.87 kB
Zápisnica č.3-2023-KVRM - 05.06.2023 26.06.2023 Zápisnica č.3-2023-KVRM - 05.06.2023 - 196.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.06.2023 o 15,00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 30.05.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 05.06.2023 - 113.52 kB
zápisnica č.2-2023-KVRM - 05.04.2023 21.04.2023 zápisnica č.2-2023-KVRM - 05.04.2023_Redigované - 35.33 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.04.2023 o 15:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 30.03.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 05.04.2023 - 115.26 kB
Zápisnica č.1-2023-KVRM - 06.02.2023 16.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KVRM - 06.02.2023 - 257.89 kB
Zápisnica č.3-2022-KVRM - 29.09.2022 12.12.2022 Zápisnica č.3-2022-KVRM - 29.09.2022 - 233.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.09.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 29.9.2022 - 113.82 kB
Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.4.2022 01.07.2022 Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.04.2022 - 173.43 kB
Nastavenia cookies