Samospráva

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ

Zápisniece MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 08.07.2021 Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 364.99 kB
Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 - 149.92 kB
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 21.05.2021 Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 258.99 kB
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 139.66 kB
Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 162 kB
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 17.03.2021 Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 344.59 kB
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 24.02.2021 Zápisnica z 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 193.52 kB
Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.01.2021 Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 342.47 kB
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 08.01.2021 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 147.01 kB
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 19.11.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 - 351.55 kB

Uznesenia MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 06.07.2021 Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 195.22 kB
Uznesenia z 07. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Uznesenia z 07. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 - 156.08 kB
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 163.31 kB
Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 113.25 kB
Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 118.41 kB
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 11.03.2021 Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 188.08 kB
Uznesenia zo 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Uznesenia z 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 127.43 kB
Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 125.06 kB
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 202.91 kB
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 30.10.2020 Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 - 178.39 kB

Hlasovania poslancov MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 06.07.2021 Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. júna 2021 - 220.35 kB
Hlasovania zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Hlasovanie 7. mimoriadne MsZ 27.5.2021 - 201.38 kB
Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 178.27 kB
Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 121.92 kB
Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 127.92 kB
Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 12.03.2021 Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 220.03 kB
Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 128.23 kB
Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 119.95 kB
Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 291.2 kB
Hlasovania z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 28.10.2020 Hlasovanie 11. MsZ 2020 - 270.28 kB