Samospráva

Volebný obvod č.7

Zoznam ulíc vo volebnom obvode č.7

Okrsok č. 14: Okrsok č. 15:
Košikárska
Malinovského
Mesto Nové Mesto n/V
Odborárska
Robotnícka
Rybárska
Trenčianska
Zelená voda I
Zelená voda II
Beckovská
Bohuslavická
Bošácka
Čulenova
Haluzická
Izbická
Kvetinová
Ľ. Podjavorinskej
Lieskovská
Mlynská
Mnešická
Mostová
Pod zvonicou
Poľná
Pri Klanečnici
Pri záhradách
Riečna
Ružová
Sadová
Slovanská
Srnianska
Tehelná
Turecká
Tušková
Záhradná

 

Nastavenia cookies