Samospráva

Adresa a e-mail pre delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023

Kontaktná osoba:       Svetlana  Kovačovicová 

Tel.č.:                              032 7402507  -  matrika, č.dverí 123

e-mail:                            svetlana.kovacovicova@nove-mesto.sk

Adresa:                          Mestský úrad

                                         Čsl. armády č.1

                                         915 32  Nové Mesto nad Váhom

 

Nastavenia cookies