Samospráva

Adresa a e-mail pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023

Kontaktná osoba:    Veronika  Beňáková 

Tel.č.:                           032 7402123  -  evidencia obyvateľstva, č.dverí 122 

e-mail:                         benakova@nove-mesto.sk 

Adresa:                       Mestský úrad

                                      Čsl. armády č.1

                                      915 32  Nové Mesto nad Váhom

 

Nastavenia cookies