Samospráva

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)

Komisia prerokúva najmä :
 • kvalitu a rozsah údržby komunikácií v priebehu celého roka v spolupráci s ich správcami,
 • údržbu verejného priestranstva,
 • návrh, kvalitu a účelovosť dopravného značenia,
 • spoluprácu so správcami komunikácií pri riešení záchytných parkovísk,
 • riešenie uzavierok a obchádzok na MK,
 • projektovú dokumentáciu sídla z pohľadu dopravy (dopr.sieť, parkoviská ),
 • návrhy na zriadenie alebo zrušenie zastávok MHD a ich údržbu,
 • žiadosti o pridelenie vyhradených parkovísk,
 • sťažnosti obyvateľov v zverenej oblasti,
 • prehľad vydaných rozhodnutí na rozkopávkové práce,
 • plán zimnej údržby,
 • a dáva návrhy z dopravnej problematiky.
 Komisia kontroluje najmä :
 • so správcami komunikácií funkčnosť a činnosť dažďových vpustí,
 • údržbu a budovanie verejného osvetlenia,
 • spolu s MsP plnenie plánu zimnej údržby (odstránenie snehu z chodníkov a i.).
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Martin Kolesár
MUDr. Pavol Durdík
Bc. Monika Piscová
Bc. Rastislav Farkaš
Peter Gálik
Ing. Vladimír Chovanec
Ing. Ivan Liptai
Ján Pavlíček
Marián Školík
Ing. Petra Vráblová-Bilková


Termíny zasadnutí komisie
 

13.2.2024

16.4.2024

11.6.2024

10.9.2024

17.12.2024
 

 

 

 

DokumentyKomisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 12.10.2021 (utorok) o 13:15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.09.2021 Pozvánka - KDRM - 12.10.2021 - 185.32 kB
Zápisnica č.1-2021-KDRM - 18.5.2021 03.06.2021 Zápisnica č.1-2021-KDRM - 18.5.2021 - 182.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 18.5.2021 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.04.2021 Pozvánka - KDRM - 18.5.2021 - 186.18 kB
Zápisnica č.4-2020-KDRM - 13.10.2020 16.11.2020 Zápisnica č.4-2020-KDRM - 13.10.2020 - 176.19 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 13.10. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.10.2020 Pozvánka na zasadnutie KDRM - 13.10.2020 - 184.76 kB
Zápisnica č.3-2020-KDRM - 22.9.2020 06.10.2020 Zápisnica č.3-2020-KDRM - 22.9.2020 - 153.64 kB
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 22.9.2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 14.09.2020 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 22.9.2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 - 316.42 kB
Zápisnica č.2-2020-KDRM - 9.6.2020 02.07.2020 Zápisnica č.2-2020-KDRM - 9.6.2020 - 695.12 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 9.6. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 03.06.2020 Pozvánka na zasadnutie KDRM - 9.6.2020 - 320.09 kB
Zápisnica č.1-2020-KDRM - 4.2.2020 26.02.2020 Zápisnica č.1-2020-KDRM - 4.2.2020 - 160.37 kB
Nastavenia cookies