Samospráva

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)

Komisia prerokúva a dáva stanovisko najmä k:
 
 • rozpočtu mesta za príslušný rok a k jeho úprave,
 • plneniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a k jej úpravám,
 • štvrťročným a ročným správam o výsledku hospodárenia mesta a ním riadených organizácií (TSM,MsKS),
 • záverečnému účtu mesta,
 • všeobecne záväzným nariadeniam mesta týkajúce sa daňových a finančných oblastí (daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky),
 • správe o výsledkoch inventarizácie investičného majetku mesta a organizácií riadených mestom (TSM,MsKS),
 •  rezervnému fondu mesta, k jeho tvorbe a použitiu
 • správe o vyberaní daní z nehnuteľnosti,
 • správe o vyberaní miestnych poplatkov podľa zákona NR SR o miestnych poplatkoch,
 • vývoju pohľadávok mesta a ním riadených oranizácií (TSM,MsKS),
 • VZN nariadeniam taýkajúich sa hospodárenia s majetkom mesta,
 • prevodom nehnuteľností (kúpa, predaj)
 
Komisia dáva podnety týkajúce sa finančného hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta.
 
Ďalej prerokúva :
 
 • spoluprácu s podnikateľmi a v rámci toho sa zaoberá budovaním kontaktov : komisia -podnikatelia, podnikatelia - primátor mesta,
 • monitorovanie stavu a úrovne a úrovne podnikateľsdkých a obchodných činností v meste 
 • navrhovanie skvalitnenia, rozloženia,usmerňovania a podpory obchodno-podnikateľských činností v meste,
 • návrhy a podnety na prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí primátora v oblasti činnosti komisie,
 • informačný servis o stave aktuálnych právnych noriem v oblasti činnosti komisie,
 • informačný servis o stave aktuálnych právnych noriem v oblasti činnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Mgr. Tomáš Malec, PhD.
Ing. Miroslav Trúsik
Ing. Zuzana Hunčíková
Ing. Boris Huna
Alena Hunová
Mgr. Jaroslav Košťál
Viera Nemšáková
Ing. Marián Topolčány
Ing. Štefan Rehák

Termíny zasadnutí komisie
 
 •  
 •  
 •    
 •  
 •   •  
 

 

 

Dokumenty

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM)
Názov Dátum
Zápisnica č.1-2022-KFSM - 16.02.2022 22.02.2022 Zápisnica č.1-2022-KFSM - 16.02.2022 - 284.37 kB
Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 01.12.2021 Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 - 236.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.11.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 16.11.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.11.2021 - 109.18 kB
Zápisnica č.6-2021-KFSM - 13.10.2021 14.10.2021 Zápisnica č.6-2021-KFSM - 13.10.2021 - 216.62 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 13.10.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 06.10.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 5.10.2021 - 103.34 kB
Zápisnica č.5-2021-KFSM - 6.9.2021 08.09.2021 Zápisnica č.5-2021-KFSM - 6.9.2021 - 160.5 kB
Zápisnica č.4-2021-KFSM - 24.8.2021 30.08.2021 Zápisnica č.4-2021-KFSM - 24.8.2021 - 211.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 6.9.2021 (pondelok) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 27.08.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 6.9.2021 - 104.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.08.2021 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 18.08.2021 Pozvanka na zasadnutie komisie KFSM - 24.08.2021 - 106.14 kB
Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 21.06.2021 Zápisnica č.3-2021-KFSM - 16.6.2021 - 208.49 kB
Nastavenia cookies