Samospráva

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

 
Komisia prerokúva hlavne :
  • preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
  • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
  • podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí    primátora v oblasti pôsobnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
JUDr. Filip Vavrinčík
Lívia  Zongorová
Mgr. Veronika Gombárska
Helena Mináriková
Ján Mráz
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Radoslav Sedlák
JUDr. Adriana Udvorková
Ing. Zlatka Zmatková
Tibor Kubica

Termíny zasadnutí komisie
 

1.2.2024

7.3.2024

11.4.2024

2.5.2024

13.6.2024

26.9.2024

17.10.2024

14.11.2024

12.12.2024

 

 

 

DokumentyKomisia pre rozvoj bývania (KRB)
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 01.06.2023 (štvrtok) o 13:15 hod v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 19.05.2023 Pozvanka KRB - 01.06.2023 - 163.63 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 06.03.2023 (pondelok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 28.02.2023 Pozvanka KRB - 06.03.2023 - 164.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 08.06.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 02.06.2021 Pozvanka KRB - 8.6.2021 - 165.56 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 10.02.2022 (štvrtok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 01.02.2022 Pozvanka KRB - 10.02.2022 - 163.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 11.11.2021 /štvrtok/ o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 /1. poschodie v novej prístavbe/ 03.11.2021 Pozvanka KRB - 11.11.2021 - 162.78 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 12.10.2021 /utorok/ o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 254 /veľká zasadačka/ 05.10.2021 Pozvánka KRB - 12.10.2021 - 166.33 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 12.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 05.11.2020 Pozvanka KRB - 12.11.2020 - 166.76 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.10.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 07.10.2020 Pozvanka KRB - 13.10.2020 - 163.23 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.5.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.05.2021 Pozvanka KRB - 13.5.2021 - 166.61 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 15.07.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 08.07.2021 Pozvanka KRB - 15.7.2021 - 166.5 kB
Nastavenia cookies