Samospráva

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

 
Komisia prerokúva hlavne :
 • preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
 • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
 • podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí    primátora v oblasti pôsobnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
JUDr. Filip Vavrinčík
Lívia  Zongorová
Mgr. Veronika Gombárska
Helena Mináriková
Ján Mráz
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Radoslav Sedlák
JUDr. Adriana Udvorková
Ing. Zlatka Zmatková
Tibor Kubica

Termíny zasadnutí komisie
 
 •  
 •  
 •    
 •    
 •    
 •    
 •  
 •  

 

 

 

 

 

Dokumenty

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)
Názov Dátum
Zápisnica č. 1-2021-KRB - 27.04.2021 25.06.2021 zapisnica-c-1-2021-krb-27-04-2021 - 174.77 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 08.06.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 02.06.2021 Pozvanka KRB - 8.6.2021 - 165.56 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.5.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.05.2021 Pozvanka KRB - 13.5.2021 - 166.61 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 27.4.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 16.04.2021 Pozvanka KRB - 27.4.2021 - 169.64 kB
Zápisnica č.9-2020-KRB - 03.12.2020 18.12.2020 Zápisnica č.9-2020-KRB - 03.12.2020 - 248.91 kB
Zápisnica č.8-2020-KRB - 24.11.2020 07.12.2020 Zápisnica č.8-2020-KRB - 24.11.2020 - 169.22 kB
Pozvanka na žrebovanie bytov - KRB - 3.12.2020 24.11.2020 Pozvanka na žrebovanie bytov - KRB - 3.12.2020 - 144.77 kB
Zápisnica č.7-2020-KRB - 12.11.2020 20.11.2020 Zápisnica č.7-2020-KRB - 12.11.2020 - 165.02 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 24.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 16.11.2020 Pozvanka KRB - 24.11.2020 - 165.43 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 12.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 05.11.2020 Pozvanka KRB - 12.11.2020 - 166.76 kB
Nastavenia cookies